Mašović: Ulazak u NATO je imperativ za državu

Nedvojbeno je da sigurnosni kišobran, koji je garantovan članstvom u NATO-alijansi, predstavlja značajan mehanizam za stvaranje sigurnosnog ambijenta kao garanta za investicijska ulaganja, tvrdi načelnik Zajedničkog štaba OSBiH

Dok se čekaju političke odluke da bi se aktivirao Akcijski plan za članstvo u NATO-u, šta Oružane snage BiH mogu i planiraju uraditi da bi ispunile uslove za eventualno članstvom, upitali smo načelnika Zajedničkog štaba OSBiH Senada Mašovića.

– Prije svega, veoma je bitno naglasiti da država BiH treba da dobije članstvo, a ne OSBiH, odnosno OSBiH su samo dio ukupnog bh. društva koji svojim naporima doprinosi na putu BiH ka euroatlantskim integracijama koji uključuju i aktiviranje MAP-a kao posljednje stepenice prije punopravnog članstva BiH u NATO. U tom pogledu moram istaći da su OSBiH u dosadašnjem periodu uradile dosta ka ispunjavanju svojih obaveza u sklopu sveukupnog napora koji ulaže država BiH ka ostvarivanju navedenog cilja, istaknuo je Mašović.

Naveo je da kao uslov za aktiviranje Akcionog plana BiH za članstvo u NATO-u, u ovom momentu uglavnom se spominje samo knjiženje perspektivnih vojnih lokacija na državu BiH.

Smatra veoma bitnim naglasiti da različite analize, naučni radovi, analitike i procjene, zaključci sa konferencija i foruma, pokazuju da je ulazak u NATO bilo kojoj njenoj članici donio prije svega ekonomski, a onda i socijalni i sigurnosni prosperitet.

– Nedvojbeno je da sigurnosni kišobran, koji je garantovan članstvom u NATO-alijansi, predstavlja značajan mehanizam za stvaranje sigurnosnog ambijenta kao garanta za investicijska ulaganja. Osim toga, aktivacija MAP-a stvorit će pretpostavke i mogućnosti za dalju harmonizaciju različitih propisa sa EU, a koji će biti važni za BiH na njenom putu ka članstvu u EU. Imajući u vidu navedeno, jasno je da je ulazak u NATO imperativ za državu, a ne samo za vojsku, kako se to često interpretira, kazao je Mašović.

Za sutrašnje printano izdanje Oslobođenja načelnik Zajedničkog štaba OSBiH govorio je i o fokusu rada OSBiH, o odlasku vojnika iz OSBiH, te o raspolaživosti helikoptera i pilota koje posjedujemo.

Leave a Reply