Oslobođenje servisi: Konkurs za popunu radnih mjesta

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja

Na osnovu člana 19. Statuta Oslobođenja servisi d.o.o. Sarajevo i Odluke o potrebi objavljivanja konkursa za popunu radnog mjesta od 13.03.2018.godine, Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo objavljuje:

K O N K U R S

za popunu radnog mjesta

Account Manager

2 izvršioca

USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA

​a) Opšti uslovi:

 • da je državljanin BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da je zdravstveno sposoban,
 • da nije pravomoćno osuđivan za krivično djelo,
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

b) Posebni uslovi:

 • VŠS/VSS Ekonomski fakultet, smjer marketing,
 • najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • poznavanje rada na računaru,
 • položen vozački ispit „B“ kategorije.

c) Poželjno:

 • komunikacijske vještine,
 • prodajne vještine,
 • vještine upravljanja projektima,
 • poznavanje engleskog jezika.

OPIS RADNOG MJESTA:

 • izrada i provedba strategije prodaje oglasnog prostora te pokroviteljstva posebnih događaja, redovnih i povremenih izdanja i ostalih marketinških aktivnosti u svrhu ostvarivanja prihoda, promocije i dodatne vrijednosti, a u skladu s pozicioniranjem Oslobođenja,
 • upravljanje i vođenje klijenata u svrhu ostvarivanja komunikacijskih i prodajnih rezultata,
 • izrada koncepta, troškovnika i prezentacija vezanih uz projekte i sve aktivnosti u području nadležnosti,
 • pronalaženje novih klijenata za aktivnosti u području nadležnosti, kao i za ostale projekte,
 • uspostavljanje poslovne saradnje, pregovaranje i kontakt sa subjektima izvan kuće, te praćenje realizacije dogovorene saradnje,
 • aktivna saradnja s ostalim odjelima unutar kuće,
 • predlaganje mjera za poboljšanje rada u području nadležnosti, kontrola realizacije projekta,
 • praćenje rada konkurencije,
 • koordinacija rada i praćenje zadovoljstva klijenta,
 • planiranje i kontrola budžeta,
 • redovno izvještavanje nadređenih o svim aktivnostima iz svog djelokruga rada.

UZ PRIJAVU NA KONKURS POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:

 • motivacijsko pismo,
 • biografija (sa adresom i brojem kontakt-telefona).

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti po završetku izborne procedure:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili kopiju CIPS-ove prijavnice o mjestu boravka,
 • izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci),
 • uvjerenje da nije pravomoćno osuđivan za krivično djelo i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci),
 • ovjerenu fotokopiju diplome o školskoj spremi i fotokopiju vozačke dozvole.

OSTALE VAŽNE NAPOMENE

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs dostavljaju se elektronski na adresu: [email protected]

Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz konkursa pristupit će intervjuu, o čemu će biti blagovremeno obavješteni.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Oslobođenje servisi d.o.o.

Branilaca Sarajeva 25

71000, Sarajevo

Komercijalista (m/ž)

KONKURS

ZA OTVORENU POZICIJU RADNOG MJESTA KOMERCIJALISTA

2 izvršioca

Mjesto rada:Sarajevo

Kvalifikacije:

– srednja, viša ili visoka stručna sprema;

– poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima;

– Vozačka dozvola b kategorije.

Opis posla:

– afinitet za prodaju i usluživanje kupaca;

– istražuje tržište i nalazi potencijalne kupce;

– prati izvršenje ugovorenih poslova i odgovara za izvršenje planskih zadataka;

– zadužen za blagovremenu dostavu izdanja po područjima;

– redovan obilazak kupaca na terenu (prodajnih mjesta);

– zaduzen za organizaciju i kontrolu prodaje;

– prati i unaprijeđuje prodaju;

– uspostavlja i razvija partnerski odnos sa kupcima i radi na širenju postojeće mreže kupaca;

– zadužen za naplatu potraživanja od komisionara, fizičkih i pravnih lica (pretplate);

– vrši korekciju tiraža sa neposrednim rukovodiocem;

– redovno planira, izvršava i izvještava o prodajnim aktivnostima.

Očekujemo:

– Odgovornost, ozbiljnost, samostalnost i preciznost;

– dobre organizacijske, pregovaračke i komunikacijske vještine;

– sposobnosnost samostalnog riješavanja problema;

– Poznavanje rada na računaru.

Prijave na konkurs dostavljaju se elektronski na adresu: [email protected]

Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz Kokursa pristupit će intervjuu, o čemu će biti blagovremeno obavješteni.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

image
Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja

Leave a Reply